ΜΚΕ ΟΠΑ

 

Η ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ υποστηρίζει τη λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου.

Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν για τους φοιτητές και τους απόφοιτους του ΟΠΑ μια σημαντική εναλλακτική επαγγελματική επιλογή.

Ιδιαίτερα σήμερα, τα πεδία του e-business, της κοινωνικής και της πράσινης επιχειρηματικότητας κερδίζουν συνεχώς έδαφος και αποτελούν μια νέα πρόταση επαγγελματικής αποκατάστασης για τους νέους.

Η ΜΚΕ ΟΠΑ έχει ως σκοπό να προάγει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΟΠΑ συνεργάζεται με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε πολλές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων:

α. η διοργάνωση του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας για τους φοιτητές του ΟΠΑ

β. η δημιουργία Επιτροπής Μεντόρων για την υποστήριξη των επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων των φοιτητών του ΟΠΑ και την καθοδήγησή τους (coaching) κατά την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΜΚΕ του Πανεπιστημίου.

 
 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.