Εργασία στο εξωτερικό με το Erasmus Placement

 
Κατηγορία: Νέα του ΔΑΣΤΑ Δημοσιεύθηκε: September 24, 2012 17:10

Δείτε εδώ την ενημέρωση του Γραφείου Διασύνδεσης για το πρόγραμμα Erasmus Placement, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και υπό προϋποθέσεις μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες και στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου (210 8203250).

Επιστροφή 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.