Η ομάδα φοιτητών Thinkbiz συνεργάτης του Athens Startup Weekend University

 
Κατηγορία: Νέα του ΔΑΣΤΑ Δημοσιεύθηκε: September 24, 2012 17:16

Η ομάδα thinkbiz, που αποτελείται από φοιτητές του ΟΠΑ και του ΕΜΠ, είναι συνεργάτης της πολύ αξιόλογης διοργάνωσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας Athens Startup Weekend University

Η ομάδα thinkbiz αποτελείται από φοιτητές που ενδιαφέρονται για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στο χώρο των Πανεπιστημίων και έχει ξεκινήσει από φοιτητές του ΟΠΑ με τη στήριξη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ ΟΠΑ) και της ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ.

Περισσότερα νέα για την εκδήλωση μπορείτε να δείτε στη σελίδα της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

Επιστροφή 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.