Κύκλος Εργαστηρίων ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ

 
Κατηγορία: Νέα του ΔΑΣΤΑ Δημοσιεύθηκε: March 14, 2012 12:28

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ) διοργανώνει κύκλο εργαστηρίων σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Τα εργαστήρια στοχεύουν την προσωπική ανάπτυξη, ενημέρωση και υποστήριξη των φοιτητών και απόφοιτων του ΟΠΑ.

Στόχος του Γραφείου είναι αυτός ο κύκλος εργαστηρίων να εμπλουτιστεί και να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μπορούν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές και απόφοιτοι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσα από το δικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.career.aueb.gr/index.php?c_id=42

Επιστροφή 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.