Ομάδες Φοιτητών του ΟΠΑ παρουσιάζουν την ιδέα τους σε ευρωπαίους business angels

 
Κατηγορία: Νέα του ΔΑΣΤΑ Δημοσιεύθηκε: November 21, 2011 13:21

Οι ομάδες Teacher Home και Eclipsis, που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας 2011 του ΟΠΑ, βρέθηκαν στη Μασσαλία για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε business angels στο πλαίσιο του διεθνούς επενδυτικού BuzzMoney. 

To Buzz Money διοργανώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2011 στη Μασσαλία με συμμετοχή business angels, venture capitals, τραπεζών από ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ομάδες του ΟΠΑ πραγματοποίησαν συναντήσεις με τους επενδυτές, χάρη στην ηθική και οικονομική υποστήριξη του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, που αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη του ΔΑΣΤΑ και της ΜοΚΕ μέχρι σήμερα.

Ακολουθούν σύντομα αντίστοιχες ευκαιρίες και για άλλες ομάδες φοιτητών του ΟΠΑ που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό.

Επιστροφή 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.