ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

 
Κατηγορία: Νέα του ΔΑΣΤΑ Δημοσιεύθηκε: March 26, 2012 07:50

Σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των Επιχειρηματικών Ιδεών σας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ 2012 μεταφέρεται την Πέμπτη 29 Μαρτίου (ώρα 24:00).

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής.

Επιστροφή 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.