Συνεχίζονται τα σεμινάρια για το Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας 2012

 
Κατηγορία: Νέα του ΔΑΣΤΑ Δημοσιεύθηκε: May 21, 2012 10:05

Συνεχίζεται ο εκπαιδευτικός κύκλος για τους συμμετέχοντες στη Β' Φάση του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ 2012.

Υπενθυμίζουμε ότι στη Β' Φάση προκρίθηκαν 31 ομάδες, οι οποίες επεξεργάζονται περαιτέρω τις επιχειρηματικές τους ιδέες με τη βοήθεια μεντόρων.

Ο εκπαιδευτικός κύκλος περιλαμβάνει σεμινάρια για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και επιμέρους ενότητες αυτού (έρευνα αγοράς, branding- ταυτότητα επιχειρηματικού εγχειρήματος, προώθηση μέσω ηλεκτρονικού επιχειρείν, χρηματοοικονομικό σκέλος του επιχ. σχεδίου)

Ο εκπαιδευτικός κύκλος, όπως και ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2012 διοργανώνεται από το ΔΑΣΤΑ σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (www.mke.aueb.gr)

Επιστροφή 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.