Ως 30/9 ανοικτές οι αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 
Κατηγορία: Νέα του ΔΑΣΤΑ Δημοσιεύθηκε: September 24, 2012 17:06

Συνεχίζεται ως τις 30/9 η υποβολή αιτήσεων για τα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Ασκησης κατα το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Ετους 2012-2013 στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επιστροφή 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.